Zachodni sąsiedzi i ich problemy gospodarcze

Recesja gospodarcza w Niemczech to poważny problem, który ma wpływ na rynek w Polsce. Malejący trend ma swoje przyczyny nie tylko w konfliktach wewnętrznych naszych zachodnich sąsiadów, ale również utrzymujących się od dłuższego czasu sporach na arenie międzynarodowej.

Od tendencji wzrostowej do malejącej w ciągu jednego roku

Jeszcze na przełomie roku 2017 i 2018 odnotowano wzrost niemieckiej gospodarki przemysłowej i choć był on stosunkowo niewielki w stosunku do poprzednich miesięcy, to analitycy uspokajali, że sytuacja ulegnie poprawie. W pierwszym kwartale 2018 roku trend zaczął spadać do tego stopnia, że w połowie roku 2018 poziom niemieckiej gospodarki miał 0 proc. W tym czasie eksperci przewidywali, że maksymalny spadek w następnych miesiącach będzie wynosił około 0,8 proc. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie niezgodna z przypuszczeniami, ponieważ trend w listopadzie 2018 roku wynosił minus 4,7 proc. Tak kiepskiej sytuacji w Niemczech nie było od 2012 roku.

Echo recesji gospodarczej Niemiec na polskim rynku

W poprzednich latach gospodarka przemysłowa Polski bardzo źle przechodziła problemy u zachodnich sąsiadów. Z czasem jednak nauczono reagować na pojawiające się kryzysy, dzięki czemu mimo recesji w Niemczech, gospodarka polska ma się dobrze i wciąż zauważyć można niewielki jej wzrost. Niemcy są jednak importerami sporej części zasobów polskich, dlatego im dłużej problemy gospodarcze utrzymywać się u nich, tym większe ryzyko, że negatywne tego skutki odbiją się w gospodarce polskiej.

Przyczyny recesji gospodarczej w Niemczech

Według analityków główną przyczyną tak niskiego trendu są konflikty na arenie międzynarodowej. Szczególnie negatywne konsekwencje dla Niemiec niesie spór między USA a Chinami, do których nasi zachodni sąsiedzi eksportują dużą część towarów. Problemy gospodarze wynikają ze zmniejszonej liczby zamówień. Nie bez znaczenia były również długo utrzymujące się konflikty wewnętrzne, związane z przyjmowaniem uchodźców.