szybki kredyt bez biku do 20000 złotych

Branie pożyczek, np. chwilówek, jest już coraz bardziej powszechne. Co dziesiąty Polak miał do czynienia z tego rodzaju sposobem pomocy finansowej. Nie zawsze są to oferty oszukańcze czy krzywdzące. Dla przykładu bez BIK i KRD również można uzyskać wsparcie, którego gdzie indziej się nie otrzyma. Jak to jest możliwe?

Czym jest BIK i inne bazy danych?

Na początku warto zastanowić się, czym są bazy danych i różnego rodzaju rejestry. Obok BIK, występują także między innymi:

 • KRD,
 • ERIF,
 • BIG InfoMonitor.

Tak naprawdę jednak jest ich zdecydowanie więcej i nie są to wyjątkowe instytucje. Każda z nich pełni nieco inną funkcję, część jest prywatna, a część publiczna. Podstawą dla pożyczki bez BIK do 20000 i KRD dla zadłużonych jest BIK właśnie. To Biuro Informacji Kredytowej, które zbiera dane i informacje od wszystkich instytucji o każdym Polaku. Dzięki temu dane pokazują całą historię kredytową, tą, która jest pozytywna i negatywna. Z kolei KRD to Krajowy Rejestr Długów. W nim znajdują się tylko i wyłącznie osoby zadłużone, które mają negatywną historię kredytową. Jest to instytucja prywatna.

Podstawa prawna weryfikacji klientów pożyczek bez BIK i KRD dla zadłużonych

Dlaczego pożyczki pozabankowe mogą być przyznawane także osobom zadłużonym? Mówi o tym ustawa o kredycie konsumenckim, na którym bazują wszystkie umowy pożyczkowe instytucji innych niż banki. Otóż w przypadku prawa bankowego, wymogiem jest weryfikacja i stosowanie się do zdolności w ten sposób osiągniętej. W przypadku prawa pożyczkowego, mamy do czynienia z dowolnością. Instytucja może zaoferować pożyczkę bez BIK i KRD dla zadłużonych i nie musi stosować się do przeprowadzonej weryfikacji klienta.

Warunki przyznania pożyczki bez BIK i KRD dla zadłużonych

Jak zatem otrzymać pożyczkę bez BIK i KRD? Przede wszystkim trzeba znaleźć odpowiednią instytucję, kierując się doświadczeniem swoim i innych, a więc ich opiniami. Dodatkowo warto byłoby skupić się na pożyczce na dobrych warunkach i z pozytywnymi stopami procentowymi. Złożenie wniosku, np. przez Internet nie potrwa długo i po jakimś czasie możemy cieszyć się pieniędzmi, nawet bez pozytywnego BIK i KRD.

Pożyczka bez sprawdzania bik

Zgodnie ze słownikiem oraz ustawami, co do zasady, pożyczka to umowa nazwana, opierająca się o zapisy umowy konsensualnej, w której do zawarcia przyrzeczenia wystarczą tylko oświadczenia stron. Pożyczka jest operacją polegająca na przekazaniu w ramach umowy danej sumy pieniędzy na konkretnych warunkach. Może wykonywać ją osoba cywilna lub instytucja finansowa i jest to definicja zarówno pożyczki bankowej, jak i pozabankowej.

Pożyczka bez BIK dla zadłużonych – podstawa prawna

Generalne zapisy umowy kredytu gotówkowego, w tym pożyczki bez BIK dla zadłużonych, oparte są na artykułach od siedemset dwadzieścia do siedemset dwadzieścia czerty kodeksu cywilnego. Instytucje, które pożyczek udzielają podlegają także ustawom odnoszącym się do kredytu konsumenckiego. Każda pożyczka do 1000 złotych nie musi być udokumentowana. W pozostałych przypadkach oświadczenie woli może zostać sporządzone w różnej formie. Musi być jednak jednoznaczne i możliwe do odtworzenia.

Przedmiot umowy pożyczkowej

Przedmiotem każdej pożyczki, w tym także interesującej nas wierzyciel pożyczki bez BIK dla zadłużonych, może być każda suma pieniędzy oraz rzeczy ruchome i nieruchomości. Muszą być jednak oznaczone co do gatunku, długości, wielkości i rodzaju. W tym wypadku warto dodać, że kredyt odnosi się tylko i wyłącznie do pieniędzy, natomiast wierzyciel pożyczka bez BIK może przyjąć postać rzeczy.

Przeciwnie do kredytu, w ramach umowy pożyczkowej nie trzeba określać na co wydawane są pieniądze. Nie trzeba także pobierać opłat i naliczać odsetek. W przypadku, gdy przedmioty pożyczki posiadają wady lub w inny sposób nie spełniają wartości zawartej w umowie, pożyczkodawca musi szkody naprawić i zadośćuczynić pożyczkobiorcy.

Prawa i obowiązki stron

Do praw i obowiązków konsumenta należy między innymi:

 • Terminowa spłata należności przewidzianych w umowie,
 • Respektowanie postanowień umowy i postępowanie zgodnie z założeniami w niej zapisanymi,
 • Oczekiwanie rzetelnej informacji odnośnie pożyczki oraz prawo do otrzymania przedmiotu umowy w pełni sprawnego i zgodnego z opisem.

Do praw i obowiązków pożyczkodawcy należy między innymi:

 • Respektowanie postanowień umowy, szczególnie terminów spłaty,
 • Dostarczenie przedmiotu umowy w określonym czasie i o określonym stanie.
 • Naliczanie odsetek i pobieranie opłat w związku z udzieloną pożyczką i zgodnie z założeniami umowy pożyczkowej.

Złożenie zażalenia bądź skargi do banku musi mieć poważne podstawy. Choć instytucje tego typu dbają, by do takich sytuacji dochodziło możliwe rzadko, to udostępniają swoim klientom opcję reklamacji, jeśli w wyniku błędu banku zostaną narażeni na stratę lub będą niezadowoleni z obsługi. Reklamacja może być składana w różnej formie, jednak każda z nich powinna zawierać te same, istotne w sprawie informacje.

Treść reklamacji

Każda reklamacja, bez względu na to, czy wysyłana jest listownie czy składana telefonicznie powinna dokładnie przedstawiać szczegóły problemu. Najczęściej wybieraną formą reklamacji jest dokument wysyłany listem poleconym. Powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby reklamującej – imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeśli jest inny
 • dane kontaktowe banku – nazwa, oddział, adres siedziby, a w przypadku kierowania reklamacji do konkretnej osoby, na przykład prezesa zarządu, to również jego imię i nazwisko
 • szczegółowy opis sytuacji – należy skupić się na konkretach, a więc, o ile jest to możliwe, wskazać datę sytuacji, w której doszło do błędu, konkretnego pracownika, który się go dopuścił
 • oczekiwania wobec banku – jeśli przyczyną reklamacji jest źle naliczona opłata, należy zwrócić się o zwrot pieniędzy. Zdarza się jednak, że w niektórych przypadkach straty poniesione są w inny i nieodwracalny sposób, wtedy można zwrócić się do banku o przeprosiny, zadośćuczynienie lub wskazać inny sposób
 • forma odpowiedzi banku – jeśli chcemy, by bank odpowiedział listownie lub skontaktował się telefonicznie, należy to podkreślić, inaczej instytucja ma dowolność w wybraniu formy odpowiedzi
 • załączniki – jeśli jesteśmy w posiadaniu dokumentów, potwierdzających błąd, należy je dołączyć do wniosku reklamacji.

Gdzie i jak?

Choć wysłanie listem poleconym jest najczęściej wybieraną formą składania reklamacji, to w przypadku mniej poważnych problemów można to również zrobić telefonicznie, dzwoniąc na infolinię banku lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie banku.