Kredyt hipoteczny dla zadłużonych

Rygorystyczne warunki banków stawiane przed wnioskującymi o kredyt hipoteczny dla zadłużonych są trudne do spełnienia. Jeśli klient posiada zbyt dużą ilość zobowiązań, co będzie niekorzystnie rzutowało na jego zdolność kredytową, może spotka się z odmową. Osoby zadłużone, a więc posiadające aktualnie spłacane pożyczki, kredyty czy sprzęt na raty mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny w instytucjach pozabankowych, które oferują korzystne warunki i łatwiejsze do spełnienia wymagania.

Kto może ubiegać się o kredyt hipoteczny dla zadłużonych?

Każdy klient, który posiada zobowiązania w postaci pożyczek, kredytów, sprzętu na raty czy samochód w leasingu może ubiegać się o kredyt hipoteczny dla zadłużonych. Jego zdolność uzależniona jest przede wszystkim od wysokości dochodów. Jeśli w ocenie firmy pożyczkowej stosunek wydatków do posiadanych dochodów będzie korzystny, a więc pozwoli spłacać zobowiązanie, wnioskujący ma duże szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Na te warunki umowy zwróć szczególną uwagę

Kredyty hipoteczne oferowane przez instytucje finansowe są równie korzystne, co w bankach. W wielu przypadkach oferowane przez nie oprocentowanie jest nawet niższe! Przy podpisywaniu każdej umowy warto zwrócić uwagę na pewne szczegóły. W przypadku kredytu hipotecznego jest to możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania bez dodatkowych kosztów oraz możliwość wydłużenia okresu kredytowania na wypadek pogorszenia się sytuacji finansowej.

Wszystko, co musisz wiedzieć o poręczycielu

Instytucje pozabankowe, które udzielają kredyty hipoteczne dla osób zadłużonych wymagają poręczenia. Zgodnie z art.876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykona.