szybki kredyt bez biku do 20000 złotych

Branie pożyczek, np. chwilówek, jest już coraz bardziej powszechne. Co dziesiąty Polak miał do czynienia z tego rodzaju sposobem pomocy finansowej. Nie zawsze są to oferty oszukańcze czy krzywdzące. Dla przykładu bez BIK i KRD również można uzyskać wsparcie, którego gdzie indziej się nie otrzyma. Jak to jest możliwe?

Czym jest BIK i inne bazy danych?

Na początku warto zastanowić się, czym są bazy danych i różnego rodzaju rejestry. Obok BIK, występują także między innymi:

 • KRD,
 • ERIF,
 • BIG InfoMonitor.

Tak naprawdę jednak jest ich zdecydowanie więcej i nie są to wyjątkowe instytucje. Każda z nich pełni nieco inną funkcję, część jest prywatna, a część publiczna. Podstawą dla pożyczki bez BIK do 20000 i KRD dla zadłużonych jest BIK właśnie. To Biuro Informacji Kredytowej, które zbiera dane i informacje od wszystkich instytucji o każdym Polaku. Dzięki temu dane pokazują całą historię kredytową, tą, która jest pozytywna i negatywna. Z kolei KRD to Krajowy Rejestr Długów. W nim znajdują się tylko i wyłącznie osoby zadłużone, które mają negatywną historię kredytową. Jest to instytucja prywatna.

Podstawa prawna weryfikacji klientów pożyczek bez BIK i KRD dla zadłużonych

Dlaczego pożyczki pozabankowe mogą być przyznawane także osobom zadłużonym? Mówi o tym ustawa o kredycie konsumenckim, na którym bazują wszystkie umowy pożyczkowe instytucji innych niż banki. Otóż w przypadku prawa bankowego, wymogiem jest weryfikacja i stosowanie się do zdolności w ten sposób osiągniętej. W przypadku prawa pożyczkowego, mamy do czynienia z dowolnością. Instytucja może zaoferować pożyczkę bez BIK i KRD dla zadłużonych i nie musi stosować się do przeprowadzonej weryfikacji klienta.

Warunki przyznania pożyczki bez BIK i KRD dla zadłużonych

Jak zatem otrzymać pożyczkę bez BIK i KRD? Przede wszystkim trzeba znaleźć odpowiednią instytucję, kierując się doświadczeniem swoim i innych, a więc ich opiniami. Dodatkowo warto byłoby skupić się na pożyczce na dobrych warunkach i z pozytywnymi stopami procentowymi. Złożenie wniosku, np. przez Internet nie potrwa długo i po jakimś czasie możemy cieszyć się pieniędzmi, nawet bez pozytywnego BIK i KRD.

Pożyczka bez sprawdzania bik

Zgodnie ze słownikiem oraz ustawami, co do zasady, pożyczka to umowa nazwana, opierająca się o zapisy umowy konsensualnej, w której do zawarcia przyrzeczenia wystarczą tylko oświadczenia stron. Pożyczka jest operacją polegająca na przekazaniu w ramach umowy danej sumy pieniędzy na konkretnych warunkach. Może wykonywać ją osoba cywilna lub instytucja finansowa i jest to definicja zarówno pożyczki bankowej, jak i pozabankowej.

Pożyczka bez BIK dla zadłużonych – podstawa prawna

Generalne zapisy umowy kredytu gotówkowego, w tym pożyczki bez BIK dla zadłużonych, oparte są na artykułach od siedemset dwadzieścia do siedemset dwadzieścia czerty kodeksu cywilnego. Instytucje, które pożyczek udzielają podlegają także ustawom odnoszącym się do kredytu konsumenckiego. Każda pożyczka do 1000 złotych nie musi być udokumentowana. W pozostałych przypadkach oświadczenie woli może zostać sporządzone w różnej formie. Musi być jednak jednoznaczne i możliwe do odtworzenia.

Przedmiot umowy pożyczkowej

Przedmiotem każdej pożyczki, w tym także interesującej nas wierzyciel pożyczki bez BIK dla zadłużonych, może być każda suma pieniędzy oraz rzeczy ruchome i nieruchomości. Muszą być jednak oznaczone co do gatunku, długości, wielkości i rodzaju. W tym wypadku warto dodać, że kredyt odnosi się tylko i wyłącznie do pieniędzy, natomiast wierzyciel pożyczka bez BIK może przyjąć postać rzeczy.

Przeciwnie do kredytu, w ramach umowy pożyczkowej nie trzeba określać na co wydawane są pieniądze. Nie trzeba także pobierać opłat i naliczać odsetek. W przypadku, gdy przedmioty pożyczki posiadają wady lub w inny sposób nie spełniają wartości zawartej w umowie, pożyczkodawca musi szkody naprawić i zadośćuczynić pożyczkobiorcy.

Prawa i obowiązki stron

Do praw i obowiązków konsumenta należy między innymi:

 • Terminowa spłata należności przewidzianych w umowie,
 • Respektowanie postanowień umowy i postępowanie zgodnie z założeniami w niej zapisanymi,
 • Oczekiwanie rzetelnej informacji odnośnie pożyczki oraz prawo do otrzymania przedmiotu umowy w pełni sprawnego i zgodnego z opisem.

Do praw i obowiązków pożyczkodawcy należy między innymi:

 • Respektowanie postanowień umowy, szczególnie terminów spłaty,
 • Dostarczenie przedmiotu umowy w określonym czasie i o określonym stanie.
 • Naliczanie odsetek i pobieranie opłat w związku z udzieloną pożyczką i zgodnie z założeniami umowy pożyczkowej.

Złożenie zażalenia bądź skargi do banku musi mieć poważne podstawy. Choć instytucje tego typu dbają, by do takich sytuacji dochodziło możliwe rzadko, to udostępniają swoim klientom opcję reklamacji, jeśli w wyniku błędu banku zostaną narażeni na stratę lub będą niezadowoleni z obsługi. Reklamacja może być składana w różnej formie, jednak każda z nich powinna zawierać te same, istotne w sprawie informacje.

Treść reklamacji

Każda reklamacja, bez względu na to, czy wysyłana jest listownie czy składana telefonicznie powinna dokładnie przedstawiać szczegóły problemu. Najczęściej wybieraną formą reklamacji jest dokument wysyłany listem poleconym. Powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby reklamującej – imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeśli jest inny
 • dane kontaktowe banku – nazwa, oddział, adres siedziby, a w przypadku kierowania reklamacji do konkretnej osoby, na przykład prezesa zarządu, to również jego imię i nazwisko
 • szczegółowy opis sytuacji – należy skupić się na konkretach, a więc, o ile jest to możliwe, wskazać datę sytuacji, w której doszło do błędu, konkretnego pracownika, który się go dopuścił
 • oczekiwania wobec banku – jeśli przyczyną reklamacji jest źle naliczona opłata, należy zwrócić się o zwrot pieniędzy. Zdarza się jednak, że w niektórych przypadkach straty poniesione są w inny i nieodwracalny sposób, wtedy można zwrócić się do banku o przeprosiny, zadośćuczynienie lub wskazać inny sposób
 • forma odpowiedzi banku – jeśli chcemy, by bank odpowiedział listownie lub skontaktował się telefonicznie, należy to podkreślić, inaczej instytucja ma dowolność w wybraniu formy odpowiedzi
 • załączniki – jeśli jesteśmy w posiadaniu dokumentów, potwierdzających błąd, należy je dołączyć do wniosku reklamacji.

Gdzie i jak?

Choć wysłanie listem poleconym jest najczęściej wybieraną formą składania reklamacji, to w przypadku mniej poważnych problemów można to również zrobić telefonicznie, dzwoniąc na infolinię banku lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie banku.

Zachodni sąsiedzi i ich problemy gospodarcze

Recesja gospodarcza w Niemczech to poważny problem, który ma wpływ na rynek w Polsce. Malejący trend ma swoje przyczyny nie tylko w konfliktach wewnętrznych naszych zachodnich sąsiadów, ale również utrzymujących się od dłuższego czasu sporach na arenie międzynarodowej.

Od tendencji wzrostowej do malejącej w ciągu jednego roku

Jeszcze na przełomie roku 2017 i 2018 odnotowano wzrost niemieckiej gospodarki przemysłowej i choć był on stosunkowo niewielki w stosunku do poprzednich miesięcy, to analitycy uspokajali, że sytuacja ulegnie poprawie. W pierwszym kwartale 2018 roku trend zaczął spadać do tego stopnia, że w połowie roku 2018 poziom niemieckiej gospodarki miał 0 proc. W tym czasie eksperci przewidywali, że maksymalny spadek w następnych miesiącach będzie wynosił około 0,8 proc. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie niezgodna z przypuszczeniami, ponieważ trend w listopadzie 2018 roku wynosił minus 4,7 proc. Tak kiepskiej sytuacji w Niemczech nie było od 2012 roku.

Echo recesji gospodarczej Niemiec na polskim rynku

W poprzednich latach gospodarka przemysłowa Polski bardzo źle przechodziła problemy u zachodnich sąsiadów. Z czasem jednak nauczono reagować na pojawiające się kryzysy, dzięki czemu mimo recesji w Niemczech, gospodarka polska ma się dobrze i wciąż zauważyć można niewielki jej wzrost. Niemcy są jednak importerami sporej części zasobów polskich, dlatego im dłużej problemy gospodarcze utrzymywać się u nich, tym większe ryzyko, że negatywne tego skutki odbiją się w gospodarce polskiej.

Przyczyny recesji gospodarczej w Niemczech

Według analityków główną przyczyną tak niskiego trendu są konflikty na arenie międzynarodowej. Szczególnie negatywne konsekwencje dla Niemiec niesie spór między USA a Chinami, do których nasi zachodni sąsiedzi eksportują dużą część towarów. Problemy gospodarze wynikają ze zmniejszonej liczby zamówień. Nie bez znaczenia były również długo utrzymujące się konflikty wewnętrzne, związane z przyjmowaniem uchodźców.

W wyniku różnych zdarzeń losowych problem ze spłaceniem zaciągniętego wcześniej zobowiązania wobec banku lub parabanku może urosnąć do ogromnych rozmiarów. Zadłużenie dotyczy coraz więcej Polaków, a wydostanie się z niego możliwe jest dzięki zastosowaniu kilku kroków. Dzięki nim proces ten będzie nie tylko bardziej skuteczny, ale również mniej stresujący.

Krok 1. Skontaktuj się z wierzycielem

Kiedy nie zapłacona została pierwsza rata, druga, trzecia, dzwoniący telefon przyprawia o dreszcze. Nieznany numer pojawiający się na wyświetlaczu to znak, że sprawa została przekazana prawdopodobnie do firmy windykacyjnej. Co zatem robi osoba zadłużona? Nie odbiera telefonu. Kiedy działania windykatora nie przynoszą efektu, sprawę przejmuje komornik. Taki scenariusz nie musi mieć miejsca, jeśli w porę skontaktujesz się z bankiem lub firmą pożyczkową, by porozmawiać o zmianie warunków i dostosować je do obecnej sytuacji materialnej. Jeśli do tej pory wszystkie raty były płacone w terminie, to instytucje te prędzej zgodzą się na porozumienie, niż kiedy zadłużenie będzie opiewało na sporą sumę.

Krok 2. Zaplanuj swoje finanse

Jeśli do tej pory wydatki nie były kontrolowane, koniecznie trzeba to zmienić. Planuj budżet domowy. Policz dokładnie, jaką kwotę zobowiązań musisz płacić każdego miesiąca i jeśli przekracza ona miesięczny dochód, rozważ poszukanie lepiej płatnej pracy lub zajęcia dodatkowego, z którego wynagrodzenie wesprze obecną sytuację finansową. Poszukaj również sposobów na oszczędności, kupuj rzeczy wyłącznie potrzebne, wybieraj tańsze zamienniki. Wszystkie te zmiany przyczynią się do wydawania mniejszych kwot, dzięki czemu łatwiej i szybciej wyjdziesz ze spirali zadłużenia.

Krok 3. Nie bądź bohaterem na siłę

Jeśli w pojedynkę nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić, poproś o pomoc rodzinę. Być może jest ktoś, kto będzie w stanie pożyczyć Ci pieniądze, by stanąć na nogi i zacząć regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązania. Jeśli rodzina nie ma możliwości wesprzeć finansowo, to na pewno zaproponuje rozwiązania i wsparcie psychiczne.

Kwartał III klasyfikuje się do jednych z najbardziej owocnych dla banku BGŻ BNP Paribas. Nawiązana integracja, a także prowadzone działania i udoskonalanie proponowanych ofert przyczyniło się do znaczące wzrostu zysków instytucji.

O ile wzrosły zyski banku?

BGŻ BNP Paribas w III kwartale powiększył swoje zyski o 2 proc. w stosunku do kwartału poprzedniego. Wynoszą one 130,9 milionów złotych tylko za ten jeden kwartał. O ile wskazane 2 proc. mogą nie wywoływać zaskoczenia to już 19 proc. w stosunku do ubiegłego roku jest imponującym wynikiem. Bank w przedziale czasowym od stycznia do września, czyli przez trzy kwartały zyskał 320 milionów złotych. W zeszłym roku ta kwota była aż o 39 proc. mniejsza. Co przyczyniło się do tak dużego sukcesu?

Integracja z Raiffeisen Bank Polska

Choć koszta związane z połączeniem się z oddziałami banku również nie były małe, ponieważ wynosiły 17,2 miliona złotych, to koniec końców suma bilansowa zwiększyła się do kwoty 100 miliardów złotych. To czyni bank jednym z wiodących w Polsce. Oprócz tego taki wzrost zysków bank zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, które korzystne są nie tylko dla niego samego, ale również dla klientów. W porozumieniu z firmą Autenti stworzono możliwość zastosowania elektronicznego podpisu przez klientów, którzy chcą korzystać z transakcji online. Do innych przyczyn należą również dogodne warunki oferowane przez bank, dzięki czemu w ciągu trzech kwartałów roku 2018 wzrosła sprzedaż kredytów i rachunków bankowych.

Koszty, jakie bank poniósł

Oprócz wspomnianych 17,2 milionów złotych związanych z integracją z Raiffeisen Bank Polska, w BGŻ BNP Paribas wzrosły o 4,2 proc. koszty administracyjne, które kształtują się na 361 milionów złotych. Depozyty klientów zmalały o 3,6 proc. do kwoty 52 milionów złotych, a kredyty brutto o 4 proc. do 57 milionów złotych. Bank stworzył również zabezpieczenie na wypadek suszy, które przeznaczone było dla rolników oraz wynosiło 15 milinów złotych.

Zarówno w przypadku pożyczania planowanego, jak i z konieczności należy zachować wszelkie środki ostrożności, które zmniejszą ryzyko powstania problemów finansowych wskutek niepłaconych rat. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, dzięki którym skorzystanie z oferty pożyczki będzie bezpieczne.

Krok 1. Przemyśl cel i określ kwotę pożyczki

Niekiedy kredyt lub pożyczka są tak naprawdę niepotrzebne. Wiele osób pożycza na cele, które nie wymagają inwestycji lub są zbędne. Pożyczka ma sens wtedy, kiedy pieniądze wykorzystane są we właściwy sposób. Jeśli natomiast ktoś korzysta z ofert banków i parabanków po to, by pokryć wydatki, które nie należą do podstawowych, jak na przykład tuning samochodu lub remont mieszkania tylko dlatego, że jest niemodne, a do tego nie stać go na takie czynności, szybko może wpaść w problemy finansowe. Co zatem należy zrobić? Jeśli celem jest sprawa ważna, należy określić również to, ile zostanie pożyczone, na jaki okres oraz jak wysoka będzie comiesięczna rata. Pozwoli to zaplanować budżet domowy bez jego obciążenia.

Krok 2. Upewnij się, że firma jest uczciwa

Choć obecnie zdecydowanie rzadziej mamy do czynienia z niewiarygodnymi firmami, to wciąż pojawiają się oszuści zajmujący się wyłudzaniem pieniędzy. Konieczne jest zatem sprawdzenie, czy taka firma działa legalnie, jaki ma kapitał oraz jakie w internecie można znaleźć o niej opinie. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko płacenia większych kosztów pozaodsetkowych oraz dodatkowych opłat, których wysokość mogłaby być trudna do spłacenia. Dlatego też warto postawić na sprawdzone pozabankowe pożyczki takie jak choćby https://salvusmoney.pl/ , mamy wtedy pewność co do rzetelności owej firmy.

Krok 3. Nie podpisuj niczego, co wzbudza wątpliwości

Nim podpiszesz umowę, uważnie ją przeczytaj. Najwięcej oszustw pojawia się właśnie w tym momencie. Pożyczkobiorca pod presją czasu zazwyczaj tylko przejrzy pobieżnie dokument i zatwierdza go swoim imieniem i nazwiskiem. To łatwa droga to kłopotów finansowych. Przeczytanie każdego punktu i wyjaśnienie tych treści, które nie są zrozumiałe to czynności niezwykle ważne, aby mieć pewność, że dokonywana transakcja będzie miała takie warunki, jakie ustalono słownie.