Kwartał III klasyfikuje się do jednych z najbardziej owocnych dla banku BGŻ BNP Paribas. Nawiązana integracja, a także prowadzone działania i udoskonalanie proponowanych ofert przyczyniło się do znaczące wzrostu zysków instytucji.

O ile wzrosły zyski banku?

BGŻ BNP Paribas w III kwartale powiększył swoje zyski o 2 proc. w stosunku do kwartału poprzedniego. Wynoszą one 130,9 milionów złotych tylko za ten jeden kwartał. O ile wskazane 2 proc. mogą nie wywoływać zaskoczenia to już 19 proc. w stosunku do ubiegłego roku jest imponującym wynikiem. Bank w przedziale czasowym od stycznia do września, czyli przez trzy kwartały zyskał 320 milionów złotych. W zeszłym roku ta kwota była aż o 39 proc. mniejsza. Co przyczyniło się do tak dużego sukcesu?

Integracja z Raiffeisen Bank Polska

Choć koszta związane z połączeniem się z oddziałami banku również nie były małe, ponieważ wynosiły 17,2 miliona złotych, to koniec końców suma bilansowa zwiększyła się do kwoty 100 miliardów złotych. To czyni bank jednym z wiodących w Polsce. Oprócz tego taki wzrost zysków bank zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, które korzystne są nie tylko dla niego samego, ale również dla klientów. W porozumieniu z firmą Autenti stworzono możliwość zastosowania elektronicznego podpisu przez klientów, którzy chcą korzystać z transakcji online. Do innych przyczyn należą również dogodne warunki oferowane przez bank, dzięki czemu w ciągu trzech kwartałów roku 2018 wzrosła sprzedaż kredytów i rachunków bankowych.

Koszty, jakie bank poniósł

Oprócz wspomnianych 17,2 milionów złotych związanych z integracją z Raiffeisen Bank Polska, w BGŻ BNP Paribas wzrosły o 4,2 proc. koszty administracyjne, które kształtują się na 361 milionów złotych. Depozyty klientów zmalały o 3,6 proc. do kwoty 52 milionów złotych, a kredyty brutto o 4 proc. do 57 milionów złotych. Bank stworzył również zabezpieczenie na wypadek suszy, które przeznaczone było dla rolników oraz wynosiło 15 milinów złotych.