Kredyt hipoteczny dla zadłużonych

Rygorystyczne warunki banków stawiane przed wnioskującymi o kredyt hipoteczny dla zadłużonych są trudne do spełnienia. Jeśli klient posiada zbyt dużą ilość zobowiązań, co będzie niekorzystnie rzutowało na jego zdolność kredytową, może spotka się z odmową. Osoby zadłużone, a więc posiadające aktualnie spłacane pożyczki, kredyty czy sprzęt na raty mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny w instytucjach pozabankowych, które oferują korzystne warunki i łatwiejsze do spełnienia wymagania.

Kto może ubiegać się o kredyt hipoteczny dla zadłużonych?

Każdy klient, który posiada zobowiązania w postaci pożyczek, kredytów, sprzętu na raty czy samochód w leasingu może ubiegać się o kredyt hipoteczny dla zadłużonych. Jego zdolność uzależniona jest przede wszystkim od wysokości dochodów. Jeśli w ocenie firmy pożyczkowej stosunek wydatków do posiadanych dochodów będzie korzystny, a więc pozwoli spłacać zobowiązanie, wnioskujący ma duże szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Na te warunki umowy zwróć szczególną uwagę

Kredyty hipoteczne oferowane przez instytucje finansowe są równie korzystne, co w bankach. W wielu przypadkach oferowane przez nie oprocentowanie jest nawet niższe! Przy podpisywaniu każdej umowy warto zwrócić uwagę na pewne szczegóły. W przypadku kredytu hipotecznego jest to możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania bez dodatkowych kosztów oraz możliwość wydłużenia okresu kredytowania na wypadek pogorszenia się sytuacji finansowej.

Wszystko, co musisz wiedzieć o poręczycielu

Instytucje pozabankowe, które udzielają kredyty hipoteczne dla osób zadłużonych wymagają poręczenia. Zgodnie z art.876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykona.

Pożyczka dla zadłużonych Salvus Money

Osoby zadłużone, mimo negatywnej historii i zdolności, mają do wyboru wiele ofert. Nie każda z nich jest jednak korzystna, dlatego przed podjęciem decyzji warto przyjrzeć się każdej z nich z osobna i przeanalizować, czy wszystkie proponowane warunki odpowiadają indywidualnej sytuacji.

1. Pożyczka dla zadłużonych Salvus Money całkowicie online

Możliwość pożyczania przez internet dostępna jest nie tylko osobom z pozytywną historią kredytową, ale również dla osób widniejących w bazach. To wygodne rozwiązanie, które nie wymaga wychodzenia z domu, by złożyć wniosek i otrzymać gotówkę. Opcja ta jest zaletą typową dla firm pożyczkowych, która wśród klientów wskazywana jest jako jeden z najważniejszych czynników branych pod uwagę podczas decyzji o zaciągnięciu pożyczki.

2. Niskie RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa to zazwyczaj ogromne kwoty. Choć ich maksymalna wysokość jest ustalona przez polskie prawo, a dokładniej tzw. ustawę antylichwiarską, to jednak nie wszystkie firmy pożyczkowe stawiają na najwyższe koszty pożyczki, a swoim klientom oferują atrakcyjne oprocentowanie.

3. Brak zaświadczeń o zarobkach

Brak dokumentów potwierdzających dochody w formie umowy o pracę czy wyciągów z konta nie oznacza całkowitego braku dochodów. Wiele osób otrzymuje stałe wpływy z tytułu wynajmowania mieszkania, a także świadczenia i stypendia. Pożyczka dla zadłużonych Salvus Money to możliwość uzyskania zobowiązania również w takich sytuacjach.

4. Dogodne warunki spłaty i wysokość pożyczki

W przypadku osób zadłużonych wiele instytucji pozabankowych oferuje możliwość pożyczenia wyłącznie niewielkich kwot. Salvus Money posiada ofertę nawet do 60 miesięcy na kwotę maksymalnie 25 tys. złotych.

5. Błyskawiczna decyzja

Dla wszystkich, którym zależy na czasie podczas zaciągania zobowiązania oferta Salvus Money to ogromna korzyść. Rozpatrzenie wniosku następuje jeszcze tego samego dnia, pod warunkiem, że formularz został przesłany w dzień roboczy.

Złożenie zażalenia bądź skargi do banku musi mieć poważne podstawy. Choć instytucje tego typu dbają, by do takich sytuacji dochodziło możliwe rzadko, to udostępniają swoim klientom opcję reklamacji, jeśli w wyniku błędu banku zostaną narażeni na stratę lub będą niezadowoleni z obsługi. Reklamacja może być składana w różnej formie, jednak każda z nich powinna zawierać te same, istotne w sprawie informacje.

Treść reklamacji

Każda reklamacja, bez względu na to, czy wysyłana jest listownie czy składana telefonicznie powinna dokładnie przedstawiać szczegóły problemu. Najczęściej wybieraną formą reklamacji jest dokument wysyłany listem poleconym. Powinien zawierać:

  • dane kontaktowe osoby reklamującej – imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeśli jest inny
  • dane kontaktowe banku – nazwa, oddział, adres siedziby, a w przypadku kierowania reklamacji do konkretnej osoby, na przykład prezesa zarządu, to również jego imię i nazwisko
  • szczegółowy opis sytuacji – należy skupić się na konkretach, a więc, o ile jest to możliwe, wskazać datę sytuacji, w której doszło do błędu, konkretnego pracownika, który się go dopuścił
  • oczekiwania wobec banku – jeśli przyczyną reklamacji jest źle naliczona opłata, należy zwrócić się o zwrot pieniędzy. Zdarza się jednak, że w niektórych przypadkach straty poniesione są w inny i nieodwracalny sposób, wtedy można zwrócić się do banku o przeprosiny, zadośćuczynienie lub wskazać inny sposób
  • forma odpowiedzi banku – jeśli chcemy, by bank odpowiedział listownie lub skontaktował się telefonicznie, należy to podkreślić, inaczej instytucja ma dowolność w wybraniu formy odpowiedzi
  • załączniki – jeśli jesteśmy w posiadaniu dokumentów, potwierdzających błąd, należy je dołączyć do wniosku reklamacji.

Gdzie i jak?

Choć wysłanie listem poleconym jest najczęściej wybieraną formą składania reklamacji, to w przypadku mniej poważnych problemów można to również zrobić telefonicznie, dzwoniąc na infolinię banku lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie banku.

Zachodni sąsiedzi i ich problemy gospodarcze

Recesja gospodarcza w Niemczech to poważny problem, który ma wpływ na rynek w Polsce. Malejący trend ma swoje przyczyny nie tylko w konfliktach wewnętrznych naszych zachodnich sąsiadów, ale również utrzymujących się od dłuższego czasu sporach na arenie międzynarodowej.

Od tendencji wzrostowej do malejącej w ciągu jednego roku

Jeszcze na przełomie roku 2017 i 2018 odnotowano wzrost niemieckiej gospodarki przemysłowej i choć był on stosunkowo niewielki w stosunku do poprzednich miesięcy, to analitycy uspokajali, że sytuacja ulegnie poprawie. W pierwszym kwartale 2018 roku trend zaczął spadać do tego stopnia, że w połowie roku 2018 poziom niemieckiej gospodarki miał 0 proc. W tym czasie eksperci przewidywali, że maksymalny spadek w następnych miesiącach będzie wynosił około 0,8 proc. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie niezgodna z przypuszczeniami, ponieważ trend w listopadzie 2018 roku wynosił minus 4,7 proc. Tak kiepskiej sytuacji w Niemczech nie było od 2012 roku.

Echo recesji gospodarczej Niemiec na polskim rynku

W poprzednich latach gospodarka przemysłowa Polski bardzo źle przechodziła problemy u zachodnich sąsiadów. Z czasem jednak nauczono reagować na pojawiające się kryzysy, dzięki czemu mimo recesji w Niemczech, gospodarka polska ma się dobrze i wciąż zauważyć można niewielki jej wzrost. Niemcy są jednak importerami sporej części zasobów polskich, dlatego im dłużej problemy gospodarcze utrzymywać się u nich, tym większe ryzyko, że negatywne tego skutki odbiją się w gospodarce polskiej.

Przyczyny recesji gospodarczej w Niemczech

Według analityków główną przyczyną tak niskiego trendu są konflikty na arenie międzynarodowej. Szczególnie negatywne konsekwencje dla Niemiec niesie spór między USA a Chinami, do których nasi zachodni sąsiedzi eksportują dużą część towarów. Problemy gospodarze wynikają ze zmniejszonej liczby zamówień. Nie bez znaczenia były również długo utrzymujące się konflikty wewnętrzne, związane z przyjmowaniem uchodźców.