Reklamacja do banku – jak uzyskać pozytywną odpowiedź.

Złożenie zażalenia bądź skargi do banku musi mieć poważne podstawy. Choć instytucje tego typu dbają, by do takich sytuacji dochodziło możliwe rzadko, to udostępniają swoim klientom opcję reklamacji, jeśli w wyniku błędu banku zostaną narażeni na stratę lub będą niezadowoleni z obsługi. Reklamacja może być składana w różnej formie, jednak każda z nich powinna zawierać te same, istotne w sprawie informacje.

Treść reklamacji

Każda reklamacja, bez względu na to, czy wysyłana jest listownie czy składana telefonicznie powinna dokładnie przedstawiać szczegóły problemu. Najczęściej wybieraną formą reklamacji jest dokument wysyłany listem poleconym. Powinien zawierać:

  • dane kontaktowe osoby reklamującej – imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeśli jest inny
  • dane kontaktowe banku – nazwa, oddział, adres siedziby, a w przypadku kierowania reklamacji do konkretnej osoby, na przykład prezesa zarządu, to również jego imię i nazwisko
  • szczegółowy opis sytuacji – należy skupić się na konkretach, a więc, o ile jest to możliwe, wskazać datę sytuacji, w której doszło do błędu, konkretnego pracownika, który się go dopuścił
  • oczekiwania wobec banku – jeśli przyczyną reklamacji jest źle naliczona opłata, należy zwrócić się o zwrot pieniędzy. Zdarza się jednak, że w niektórych przypadkach straty poniesione są w inny i nieodwracalny sposób, wtedy można zwrócić się do banku o przeprosiny, zadośćuczynienie lub wskazać inny sposób
  • forma odpowiedzi banku – jeśli chcemy, by bank odpowiedział listownie lub skontaktował się telefonicznie, należy to podkreślić, inaczej instytucja ma dowolność w wybraniu formy odpowiedzi
  • załączniki – jeśli jesteśmy w posiadaniu dokumentów, potwierdzających błąd, należy je dołączyć do wniosku reklamacji.

Gdzie i jak?

Choć wysłanie listem poleconym jest najczęściej wybieraną formą składania reklamacji, to w przypadku mniej poważnych problemów można to również zrobić telefonicznie, dzwoniąc na infolinię banku lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie banku.